HARRASTETOIMINNOT

Laitilan Jyske pesäpallo ry. järjestää tällä hetkellä 3-12 -vuotiaille harrastetoimintaa. Toimintaan mukaan tuleminen pyritään pitämään mahdollisimman helppona, matalan kynnyksen toimintana. Aikuisille tai yli 12 -vuotiaille meillä ei ole tällä hetkellä ns. vakioryhmiä, mutta vuoden aikana järjestämme myös heille toimintaa, kuten pelailupäiviä, koulupesis- ja puulaakiturnauksia.

Sivupalkista pääset katsomaan toimintoja 3-6 -vuotiaille (Pesisliikkari) ja 6-12 -vuotiaille (Pesiskoulu).