SRiL-Tiedote jäsenseuroille.

14.1.2021

Tiedote jäsenseuroille: Ringeten kilpailu- ja lajisääntöjen muutosprosessit 2021

14.01.2021 16:02

Suomen Ringetteliitto aloittaa sääntömuutosprosessien muutos- ja päivitystyön vuonna 2021. Työ koskee niin ringeten kilpailusääntöjä kuin lajisääntöjäkin.

 

Varsinkin kilpailusääntöjen puolella muutostyölle on paljon tarvetta koskien erityisesti harrasteringeten kehittämistä. Muutosten tavoitteena on sekä avata uusia väyliä ringeten harrastajamäärän kasvulle että vastata liikunnalle ja urheilulle asetettuihin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin valtionavun perusteiden edellyttämällä tavalla. Muutostyössä selvennetään eroa kilpailu- ja harrastustoiminnan välillä siten, että ringeten harrastajien edustusoikeutta tarkistetaan. 

 

Alkuvaiheessa työtä tehdään työryhmävetoisesti keskittyen muutosprosessin luomiseen ja siihen, mitä sääntökokonaisuuksia tulevaisuudessa tarvitaan eri toiminnoissa. Varsinaisia sääntömuutoksia alkuvaiheessa tehdään vain vähän. Kun alkuvaiheen työstö on tehty, mukaan tullaan pyytämään asiasta kiinnostuneita ideoimaan varsinaisia sääntömuutoksia. 

 

Ringeten lajisääntöjen puolella muutostyö keskittyy yhteistyöhön kansainvälisen lajiliiton (IRF) ja Ringette Canadan kanssa. Tälläkin puolella varsinaiset sääntömuutokset pidetään vähäisinä ja niitä työstetään yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa. Uusi sääntömuutosprosessi synkronoidaan IRF:n uuden lajisääntöjen muutosprosessin kanssa.  

 

Ringeten kilpailusääntöjä koskevat esitykset tulevat jäsenistölle kommenttikierrokselle helmikuussa ja ringeten lajisääntöjä koskevat esitykset helmi-maaliskuun vaihteessa. Ringetteliiton hallitus pyrkii tekemään päätökset kilpailusääntöjen osalta maaliskuun kokouksessa ja ringeten lajisääntöjen osalta huhti-toukokuun vaihteessa. Kilpailusäännöt astuvat voimaan 1.5.2021 ja lajisäännöt 1.6.2021.