SRiL-Tilannekartoitus Ringeten pääsarjatoiminnan jatkoon.

30.11.2020

Tilannekartoitus ringeten pääsarjatoiminnan jatkamisesta koronapandemiatilanteessa

30.11.2020 13:11

Viime viikolla tehtyjen viranomaispäätösten ja niiden perusteella laadittujen Suomen Ringetteliiton (SRiL) toimintaohjeiden vaikutuksista joukkueiden käytännön toimintaan on käyty keskusteluja. Keskusteluissa on nostettu esille vallitsevan tilanteen alueellisia eroja, mutta myös huolta pandemiatilanteen pahentumisesta ja sitä kautta mahdollisesti lisääntyvistä terveysriskeistä.

Huolimatta siitä, että viime viikon viranomaismääräyksillä pyrittiin tekemään mahdolliseksi kilpa- ja huippu-urheilun jatkaminen rajoittamalla laajamittaisesti muuta liikuntaa ja urheilua, ei asetelma ole tällaisessa tilanteessa ongelmaton.

SRiL on pyrkinyt ohjeistuksessaan samaan linjaan muiden verrattavissa olevien palloilulajien kanssa, mutta keskustelun pohjalta on tarkoituksenmukaista kartoittaa tilanne ringeten pääsarjatasoilla ja nostaa asia liittohallituksen päätettäväksi yksinomaan ringetteä koskevaksi.

Jotta mahdollinen liittohallituksen päätös noudattaisi jäsenten tahtoa, kartoitetaan SM-jatkosarjan, SM-karsintasarjan ja Ykkössarjan vastuuvalmentajille kohdennetulla kyselyllä kaikkien asianomaisten toimijoiden tilanne ja käsitys siitä, mikä on heidän näkökulmastaan toivottu linjaus lähitulevaisuuden toimista. Järjestödemokratian hengessä liittohallituksen mahdolliset päätökset tulevat perustumaan enemmistön näkökantoihin.

Kyselyyn toivotaan vastattavaksi siten, että liittohallitus saa perusteet arvioida asiaa jo lähipäivinä.

Vaikka kyselyyn vastaajina toimivat pääsarjajoukkueiden vastuuvalmentajat, heidät velvoitetaan kuulemaan ennen vastauksen lähettämistä sekä joukkueen pelaajia, että varmistamaan, että seurajohdolla ei ole vastuuvalmentajan vastauksesta poikkeavaa kantaa. Nämä molemmat varmistukset ovat erityisen tärkeitä, jotta mahdollisesti muista lajeista poikkeavilla toimintalinjauksilla on sekä linjausten kohteeksi joutuvien, eli joukkueiden pelaajien ja toimihenkilöiden, että myös sarjoihin osallistuvien seurojen enemmistön tuki.

 

Lisätiedot: Anu Pitkänen, toiminnanjohtaja@skrl.fi, p.0503759223