Valmennustukijärjestelmä

Yleistä


Valmennustukijärjestelmä on Laitilan Jyskeen yleisurheilujaoston tarjoama tukijärjestelmä 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille urheilijoille.

Urheilijasopimuksen allekirjoittanut urheilija sitoutuu tavoitteelliseen harjoitteluun ja lupautuu edustamaan seuraa tietyissä kansallisen tason arvokilpailuissa, kuten pm- ja sm-kilpailuissa. Vastineeksi seura myöntää urheilijalle oikeuden laskuttaa kulukorvauksia valmennustukijärjestelmään sisältyvän bonusjärjestelmän mukaisesti.

Valmennustukijärjestelmä koskee urheilijasopimuksen tehneitä urheilijoita. Urheilijasopimus tehdään vuosittain. Valmennustuen perusajatuksena on, että kesän aikana kertynyt valmennustuki käytetään seuraavan vuoden valmentautumiseen.

Urheilijasopimuksen alainen urheilija on oikeutettu käyttämään sopimuskauden aikana kertynyttä valmennustukea seuraavien vuosien harjoitteluun. Toisin sanoen vuoden aikana kertynyttä valmennustukea voi käyttää vasta seuraavien vuosien valmentautumiseen. Urheilijoille, joilla ei ole voimassaolevaa urheilijasopimusta, oikeus käyttää kesän aikana kertynyttä valmennustukea tulevalle kaudella, astuu voimaan, mikäli urheilijan kanssa tehdään urheilijasopimus.

Urheilijan lopettaessa jäljellä olevat valmennustuet jäävät seuralle.

 

Valmennustuki


Valmennustuki jakaantuu perusvalmennustukeen, menestysbonuksiin ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa solmittuihin tukisopimuksiin. Lisäksi valmennustukea kertyy mahdollisesti Jyskeen johtokunnan myöntämien tukien ym. kautta.

Valmennustukijärjestelmä koskee ainoastaan ulkoratakautta. Valmennustukea voi saada vasta siltä vuodelta, kun täyttää 14 vuotta.

Valmennustukea voi käyttää seuraaviin kuluihin:

• Harjoitusleirit (matkat, majoitus, ruokailu)
• Kilpailumatkat (matkat, majoitus, ruokailu)
• Harjoitusmatkat
• Urheiluvarusteet (yleisurheilussa tarvittavat/ei vapaa-ajan asusteita; hankinnat eriteltävä laskussa)
• Lääkärimenot, lääkintäkulut, lisäravinteet ja vitamiinit
• Hieronta
• Kilpailu- ja harjoitusvälineet
• Urheiluvammavakuutukset
• Valmentajan kulukorvauksiin
• Muu perusteltu kohde

 

Valmennustuen laskuttaminen


Urheilija maksaa itse hankintansa ja anoo kuittia vastaan omasta valmennustuestaan korvausta. Poikkeustapauksessa sopimalla etukäteen valmennuspäällikön kanssa voi hankintoja suorittaa myös jaoston laskuun.

Valmennustukea laskutettaessa on käytettävä oheista yleisurheilujaoston laskupohjaa ja täytetty laskupohja tulee toimittaa postitse osoitteeseen Laitilan Jyske yleisurheilujaosto/ Pekka Kuusisto, Haaparinne 4, 23800 LAITILA.

Kustannus- ja matkalaskupohja

 

Lisätietoa


Lisätietoa valmennustukijärjestelmästä ja sopimuskyselyt:

Laitilan Jyske - Yleisurheilujaosto
laitilan.jyske@lailanet.fi

Sopimuspohja