AM-kisat 2012

Lähtöluettelot

Alustavat kilpailuohjeet, kilpailukutsu ja kuvia maastosta 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen pitkän matkan AM-kisat juostaan tänä vuonna aivan kyseisten maakuntien rajoilla maastossa, jossa yhdistyy varsinais-suomalainen avokalliomaasto satakuntalaiseen suo-korpeen ryyditettynä paikallisella vakkasuomalaisella rapakivikankaalla. Maasto on siis pääosin hyväkulkuista ja avointa, mutta tiukimmilta alueiltaan erittäin pienipiirteistä ja paikoin myös polvennostojuoksua suosivaa. Korkeuserot ovat kohtuullisen pienet (max. 30 m), mutta rinnettä löytyy kyllä haastaviin rastipisteisiin riittävästi. Kilpailu juostaan yhtenäisellä metsäalueella, jota rikkovat vain muutamat metsätiet. Metsä on eri-ikäistä talousmetsää ilman isompia tiheikkö- ja hakkuualueita. Harvennusjätettä löytyy maastopohjasta jossain määrin. Peltoja on sen verran maaston reunaosissa, että nuorimmille saadaan turvallisia kiinnekohtia matkan varrelle. H21 sarjan kärjen vauhti tulee olemaan vähän alle 6 min/km ja D21 sarjassa noin 7 min/km.

Kartta on Ari Salosen tunnetusti hyvää työtä. Se on selkeä, tasalaatuinen ja oleellinen välittyy siitä hyvin suunnistajalle. Käyräväli on pienehköistä korkeuseroista johtuen 2,5 m ja mittakaava kaikissa sarjoissa 1:10 000.

Ratojen laadinnassa on yritetty panostaa siihen, että kaikki suunnistuksessa tarvittavat ominaisuudet ja tulevat testattua. On lyhyttä ja pitkää rastiväliä, etu- ja takarinnerastia, tasaista kangasta ja risukkoista suota, vauhdilla ja huolella otettavia rasteja jne. Maasto ja kartta antavat tähän kaikkeen mahdollisuuden.

Otteita kartasta: