Laitilan kaupungin tiedote-Korona.

11.1.2021

KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS

Julkaistu: 11.1.2021

VIIMEINEN PÄIVITYS: 14.1.2021 (Viimeisin koronauutinen)

KORONAVIRUSTILANNE

-------------------------------------------------------------------------

Viimeisin koronauutinen Laitilasta 14.1.2021:

Laitilassa on todettu uusi koronavirustartunta laitilalaisella henkilöllä. Tartunnan saanut voi hyvin ja hänet  on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen. Altistuneita on kolme, joista yksi on tartunnan saaneen perheenjäsen. Kaikki altistuneet ovat laitilalaisia ja heidät on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Tartunnanlähde on tiedossa.

-------------------------------------------------------------------------

Yleistä koronavirustilanteesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ajankohtainen koronatiedotus: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen koronapandemian koordinaatioryhmä antoi 5.1.2021 moniammatillisesti suosituksia alueen kunnille mm. kokoontumisten, harrastustoiminnan, opetuksen ja toisen asteen opetuksen järjestämisestä ajalla 5.1.-24.1.2021.  Laitilan kaupungin korona-johtoryhmä kokoontui 5.1.2021. Laitilan kaupunki antaa maakunnallisten suositusten johdosta omat paikalliset tarkennetut suositukset ja linjaukset, jotka ovat voimassa 5.1.-24.1.2021. 

  Opetuksen järjestäminen

  • Laitilan lukio aloittaa kevätlukukauden lähiopetuksessa ja siirtyy mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan hybridiopetukseen sairaanhoitopiirin koronaryhmän suosituksen mukaisesti. Käytännön linjaukset kursseittain ja/tai ikäluokkien kohdalla tehdään lukiossa
  • Ylä- ja alakouluissa lähiopetus voi jatkua. Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai visiirejä aikaisemman suosituksen mukaisesti. Ruokailutilanteisiin kiinnitetään erityistä huomiota altistustilanteiden välttämiseksi
  • Yläkouluissa oppilaiden kasvomaskisuositus jatkuu
  • Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä aikaisemman suosituksen mukaisesti

  Kokoontumisten ja julkisten tilojen käytön rajoitukset ja suositukset

  • Yleisötilaisuuksien osalta sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.
  • Sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä
  • Laitilan kaupunki suosittaa kaikkien toimijoiden kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää rajoittamista niin, että yli kymmenen henkilöä ei kokoonnu samoissa tiloissa samanaikaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
  • Laitilan kaupungin kokous- ja kokoontumistilat suljetaan kaikelta muulta toiminnalta paitsi lasten- ja nuorten harrastetoiminnalta sekä kaupungin virallisten toimielinten kokouksilta. Näissä tilaisuuksissa tiloissa on aikuisten käytettävä kasvomaskia ja huolehdittava turvaväleistä sekä käsihygieniasta. 
  • Laitilan kirjasto palvelee rajoitetusti siten, että kirjastossa kerralla sisällä samassa tilassa on enimmillään kymmenen henkeä. Lisäksi altistumisien välttämiseksi asioinniksi suositellaan ainoastaan lyhytkestoista asiointia. Kirjastossa asioidessa turvaväleistä on huolehdittava ja kasvomaskia on käytettävä. Tietokone on edelleen käytettävissä ja lehtiä voi lukea turvaväleistä, väkimäärärajoituksesta ja hygieniasta huolehtien.
  • Nuokkari pysyy auki, mutta siellä huolehditaan korostetusti turvaväleistä ja käsihygieniasta. Nuokkarissa on käytettävä kasvomaskia. Jos nuorella ei ole kasvomaskia, sen saa Nuokkarilta.
  • Vakka-Suomen kansalaisopiston lukukausi siirretään alkavaksi 25.1.2021.
  • Vakka-Suomen musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen kevätlukukauden alkuun 7.1.-24.1.2021 sekä yksilö- että ryhmäopetuksen osalta.

  Harrastustoiminnan suositukset:

  • Liikuntapaikat pidetään edelleen suljettuna ajalla 5.1.-24.1.2021
  • Alle 20-vuotiaiden harjoittelu on mahdollista, kun se pystytään toteuttamaan turvavälein ja ilman lähikontakteja. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta tulee VSSHP:n ohjeiden mukaisesti keskeyttää
  • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa
  • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten
  • Laitilan kaupunki suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet

   

  7.10. annettujen linjausten osalta seuraavat linjaukset ovat edelleen voimassa:

  Yleinen kasvomaskisuositus

  Torstaista 8.10. alkaen Laitilan kaupunki suosittaa kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Suositus koskee sekä kaupungin työntekijöitä että toimipisteissä asioivia. Kaupungin toimipisteissä ja palveluissa tämä tarkoittaa, että kasvomaskia suositetaan pitämään kaikissa tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa on enemmän kuin yksi ihminen paikalla. 

  Etätyösuositus

  Kaikkia työntekijöitä, joiden on työtehtävänsä puitteissa mahdollista, suositellaan siirtymään etätöihin. Etätyöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä on sovittava esimiehen kanssa. Etätyössä noudatetaan normaaleja työaikoja. Mikäli etätyö ei työn luonteen, käytettävien ohjelmistojen rajoitusten tai muiden syiden takia ole mahdollista, voidaan työtä tehdä edelleen normaalisti työpaikalla.

  Etätöistä huolimatta kaupungin palvelut pysyvät avoinna. Suosituksena on, että kaikki etätyöhön pystyvät siirtyvät pääsääntöisesti etätöihin. Etätöihin siirtymisellä pyritään minimoimaan työskentely samoissa tiloissa.

  Kokouskäytännöt

  Työpalaverit ja -kokoukset on pääasiassa pyrittävä järjestämään etäkokouksina (esim. Teams-ohjelman tai muun vastaavan etäyhteyden avulla). Toimielinten kokoukset järjestetään Laitila-salissa turvavälit huomioiden ja kasvomaskisuositusta noudattaen.

  Yhteiset kahvitauot ja ruokailut

  Yhteisiä kahvitaukoja suositellaan välttämään. Ruokailujen aikana riittävistä turvaväleistä on huolehdittava. Ruoka- ja kahvikäytäntöjä ohjeistetaan tarkemmin toimiala- ja yksikkökohtaisesti.

  Kaupungintalon ruokalassa ei toistaiseksi ole kahvi/lounastarjoilua. Henkilökuntahintaista lounasta on tarjolla Poukanvillessä.

   

   

   

  Kasvomaskien jakelu vähävaraisille ja haavoittuvassa asemassa oleville

   

  Kasvomaskien jakelua tehdään kaupunginkirjastossa sen aukioloaikoina. Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien on mahdollista saada kaksi pestävää kangasmaskia. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta maskien pesuun, on myös saatavilla kertakäyttöisiä maskeja. Jakelun yhteydessä saa kirjalliset kasvomaskin käyttöohjeet.

   

  Lapsiperheiden palvelut

  Perhepalveluiden, neuvolan ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä toimitaan yleisten koronasuositusten ja ohjeiden mukaisesti.

  Family services, child health centre and early childhood education services follow the general regulations concerning corona virus pandemic. General regulations and information can be found in english from these sites:

  https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/health/health-services-in-finland

  https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

   

   

  Ikäihmisten palvelut

   

  Vierailut terveyskeskusosastolla, asumispalveluyksikössä ja Kaukolankodissa

   

  •  Vierailusta sovitaan etukäteen.
  •  Vierailijalle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee potilaan luo.
  •  Vierailijoita voi tulla korkeintaan 1-2 kerrallaan.
  •  Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
  •  Vierailija huolehtii käsihygieniasta.
  •  UUDEN MASKISUOSITUKSEN MUKAISESTI, VIERAILIJAT HANKKIVAT MASKIN ITSE JA TÄTÄ TULEE KÄYTTÄÄ. ILMAN MASKIA VIERAILUT EIVÄT OLE SALLITTUJA.
  •  Vierailija pitää 1-2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
  •  Vierailija ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan potilashuoneeseen tai sovittuihin tapaamistiloihin.
  • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai potilaan hälytysrannekkeella.
  • Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.

  Työikäisten palvelut

   

   

  Terveyspalvelut

   

  Huomioithan terveyspalvelujen osalta: 
  • Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on vähäänkään flunssan oireita, peruutathan vastaanottoaikasi. Tämä koskee KAIKKIA yksilövastaanottoja; lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia, toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä sosiaalipuolen vastaanotot. Mikäli vaivasi on päivystyksellinen ja kärsit lisäksi hengitystieoireista, muistathan ilmoittaa asiasta varatessasi aikaa päivystysvastaanotolle. 
  • Fysioterapian kuntosali on toistaiseksi suljettu.

   

   

  VIERAILUKIELTO TERVEYSKESKUSOSASTOLLA 24.1.2021 SAAKKA

  Vierailut Laitilan Terveyskeskusosastolla kielletään 19.12.2020  alkaen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Kriittisesti sairai-den ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan seuraavia ohjeita:

  •  vierailut tapahtuvat henkilökunnan ohjauksessa ja sovitaan etukäteen vierailun sopivuus

  •  vain terveenä ja oireettomana voi tulla

  •  vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenä-suojainta (oma suojain mukaan)

  •  vierailijoiden määrä pääsääntöisesti 2 vierailijaa potilasta kohden

   

   

   

   

  Infektiovastaanotto hengitystieinfektio-oireisille kuntalaisille

  Infektiovastaanoton sisäänkäynti sijaitsee terveyskeskuksen takana, eläinlääkärin tilojen viereinen ovi. Kyltitykset löytyvät terveyskeskuksen pihalta. 

  Infektiovastaanotolle ohjataan ainoastaan puhelinajanvarauksella.  Mikäli henkilöllä on oireita tai hän epäilee saaneensa tartunnan, hänen tulee soittaa terveyskeskuksen päivystysnumeroon p. 02 8501 8301. 

  infektiovastaanotto on avoinna:

  • Ma- To klo 8-15
  • Pe klo 8-11
  • Lauantaisin ja sunnuntaisin infektiovastaanotto on suljettu
  • Joulunajan koronanäytteenotto: lue sivun alusta!

  Terveydenhuollon henkilökunta haastattelee ja arvioi tilanteen puhelimitse sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen soittajalle annetaan toimintaohjeet.

  Muina aikoina korona-asioissa tulee olla yhteydessä yhteispäivystykseen p. 02 3138800

  Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta p. 0295 535535

   

  Liikuntapaikkojen koronarajoitukset

   

   
  • Liikuntatilat suljettu 20.-27.12.2020. Koskee myös lasten ja nuorten harrastamista (kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu sallittu).
  • 28.12.2020-10.1.2021 Sisätiloissa sallitaan lasten ja nuorten liikunta (alle 20 v.) sekä kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu.
  • Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omatoimiselle liikunnan harrastamiselle.