Laitilan kaupungin tiedote liittyen Korona-virukseen.

1.12.2020

KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS

Julkaistu: 1.12.2020

VIIMEINEN PÄIVITYS: 3.12.2020 (Terveyspalvelut-osiota)

KORONAVIRUSTILANNE

-------------------------------------------------------------------------

Yleistä koronavirustilanteesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ajankohtainen koronatiedotus: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

 

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa 3.-23. joulukuuta 2020 koko maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa.

 

Laitilan kaupunki antaa maakunnallisten suositusten johdosta omat paikalliset tarkennetut suositukset ja linjaukset, jotka ovat voimassa 3.-23.12.2020: (samat tiedot pdf-muodossa)

 

Kokoontumisten ja julkisten tilojen käytön rajoitukset ja suositukset

 • Yleisötilaisuuksien osalta sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.
 • Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan, että yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.
 • Laitilan kaupungin kokous- ja kokoontumistilat suljetaan kaikelta muulta toiminnalta paitsi lasten- ja nuorten harrastetoiminnalta sekä kaupungin virallisten toimielinten kokouksilta. Näissä tilaisuuksissa tiloissa on aikuisten käytettävä kasvomaskia ja huolehdittava turvaväleistä sekä käsihygieniasta. 
 • Laitilan kirjasto palvelee rajoitetusti siten, että kirjastossa kerralla sisällä samassa tilassa on enimmillään kymmenen henkeä. Lisäksi altistumisien välttämiseksi asioinniksi suositellaan ainoastaan lyhytkestoista asiointia. Kirjastossa asioidessa turvaväleistä on huolehdittava ja kasvomaskia on käytettävä. Tietokone on edelleen käytettävissä ja lehtiä voi lukea turvaväleistä, väkimäärärajoituksesta ja hygieniasta huolehtien.
 • Nuokkari pysyy auki, mutta siellä huolehditaan korostetusti turvaväleistä ja käsihygieniasta. Nuokkarissa on käytettävä kasvomaskia. Jos nuorella ei ole kasvomaskia, sen saa Nuokkarilta.
 • Laitilan kaupunki suosittaa kaikkien toimijoiden kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää rajoittamista niin, että yli kymmenen henkilöä ei kokoonnu samoissa tiloissa samanaikaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 • Vakka-opistossa 4.12. alkaen: alle 20-vuotiaiden osalta mahdollisuuksien mukaan taiteen perusopetus ja kurssit etäopetuksena, tarvittaessa lähiopetuksena turvavälit ja maskit huomioiden. Aikuisten kurssitoiminta siirtyy etäopetukseen soveltuvin osin, muutoin kurssitoiminta keskeytetään lukukauden loppuun asti.
 • Musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen 4.12. alkaen (lukukauden loppuun asti).
 • Laitilan kaupunki suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Harrastustoiminnan suositukset:

 • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi 23.12. asti. 
 • Kaikkea aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulaien harrastustoimintaa suositellaan keskeyttäväksi 23.12. asti. 
 • Laitilan kaupungin julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 3.-23.12. muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat). 
 • Muu kuin liikuntaan liittyvä lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua (alle 20-vuotiaat). Turvavälejä tulisi pystyä tosiasiallisesti noudattamaan eli esimerkiksi pelaamista, kuorolaulua tai orkesteritoimintaa suositellaan jäämään tauolle. Etänä toteutettua harrastamista voidaan luonnollisesti jatkaa. 
 • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riksi tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava. 
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten. 
 • Laitilan kaupunki suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet. 

Opetuksen järjestäminen

 • Lukioissa siirrytään etäopetukseen 7.12. alkaen.
 • Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen, poikkeuksena välttämätön lähiopetus.
 • Etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka. 
 • Ylä- ja alakouluissa lähiopetus voi jatkua. Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai visiirejä aikaisemman suosituksen mukaisesti. Yläkouluissa myös oppilaille suositellaan maskien käyttöä. Kaupunki jakaa oppilaille tarvittavat maskit koulussa. Myös omien maskien käyttö on sallittua.
 • Esiopetuksen ja varhaiskasvatus henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä aikaisemman suosituksen mukaisesti. 

 

7.10. annettujen linjausten osalta seuraavat linjaukset ovat edelleen voimassa:

Yleinen kasvomaskisuositus

Torstaista 8.10. alkaen Laitilan kaupunki suosittaa kasvomaskien eli suunenäsuojainten käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voi pitää. Suositus koskee sekä kaupungin työntekijöitä että toimipisteissä asioivia. Kaupungin toimipisteissä ja palveluissa tämä tarkoittaa, että kasvomaskia suositetaan pitämään kaikissa tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa on enemmän kuin yksi ihminen paikalla. 

Etätyösuositus

Kaikkia työntekijöitä, joiden on työtehtävänsä puitteissa mahdollista, suositellaan siirtymään etätöihin. Etätyöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä on sovittava esimiehen kanssa. Etätyössä noudatetaan normaaleja työaikoja. Mikäli etätyö ei työn luonteen, käytettävien ohjelmistojen rajoitusten tai muiden syiden takia ole mahdollista, voidaan työtä tehdä edelleen normaalisti työpaikalla.

Etätöistä huolimatta kaupungin palvelut pysyvät avoinna. Suosituksena on, että kaikki etätyöhön pystyvät siirtyvät pääsääntöisesti etätöihin. Etätöihin siirtymisellä pyritään minimoimaan työskentely samoissa tiloissa.

Kokouskäytännöt

Työpalaverit ja -kokoukset on pääasiassa pyrittävä järjestämään etäkokouksina (esim. Teams-ohjelman tai muun vastaavan etäyhteyden avulla). Toimielinten kokoukset järjestetään Laitila-salissa turvavälit huomioiden ja kasvomaskisuositusta noudattaen.

Yhteiset kahvitauot ja ruokailut

Yhteisiä kahvitaukoja suositellaan välttämään. Ruokailujen aikana riittävistä turvaväleistä on huolehdittava. Ruoka- ja kahvikäytäntöjä ohjeistetaan tarkemmin toimiala- ja yksikkökohtaisesti.

Kaupungintalon ruokalassa ei toistaiseksi ole kahvi/lounastarjoilua. Henkilökuntahintaista lounasta on tarjolla Poukanvillessä.

 

 

 

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille ja haavoittuvassa asemassa oleville

 

Kasvomaskien jakelua tehdään kaupunginkirjastossa sen aukioloaikoina. Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien on mahdollista saada kaksi pestävää kangasmaskia. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta maskien pesuun, on myös saatavilla kertakäyttöisiä maskeja. Jakelun yhteydessä saa kirjalliset kasvomaskin käyttöohjeet.

 

Lapsiperheiden palvelut

Perhepalveluiden, neuvolan ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä toimitaan yleisten koronasuositusten ja ohjeiden mukaisesti.

Family services, child health centre and early childhood education services follow the general regulations concerning corona virus pandemic. General regulations and information can be found in english from these sites:

https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/health/health-services-in-finland

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

 

 

Ikäihmisten palvelut

 

Vierailut terveyskeskusosastolla, asumispalveluyksikössä ja Kaukolankodissa

 

 •  Vierailusta sovitaan etukäteen.
 •  Vierailijalle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee potilaan luo.
 •  Vierailijoita voi tulla korkeintaan 1-2 kerrallaan.
 •  Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 •  Vierailija huolehtii käsihygieniasta.
 •  UUDEN MASKISUOSITUKSEN MUKAISESTI, VIERAILIJAT HANKKIVAT MASKIN ITSE JA TÄTÄ TULEE KÄYTTÄÄ. ILMAN MASKIA VIERAILUT EIVÄT OLE SALLITTUJA.
 •  Vierailija pitää 1-2 metrin turvavälin muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
 •  Vierailija ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan potilashuoneeseen tai sovittuihin tapaamistiloihin.
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai potilaan hälytysrannekkeella.
 • Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.

 

 

 

Työikäisten palvelut

 

 

 

Terveyspalvelut

 

Huomioithan terveyspalvelujen osalta: 
 • Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on vähäänkään flunssan oireita, peruutathan vastaanottoaikasi. Tämä koskee KAIKKIA yksilövastaanottoja; lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia, toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä sosiaalipuolen vastaanotot. Mikäli vaivasi on päivystyksellinen ja kärsit lisäksi hengitystieoireista, muistathan ilmoittaa asiasta varatessasi aikaa päivystysvastaanotolle. 
 • Terveyskeskusosastolla vierailut sovitaan toistaiseksi aina etukäteen soittamalla.
 • Fysioterapian kuntosali on toistaiseksi suljettu.

 

 

Infektiovastaanotto hengitystieinfektio-oireisille kuntalaisille

Infektiovastaanoton sisäänkäynti sijaitsee terveyskeskuksen takana, eläinlääkärin tilojen viereinen ovi. Kyltitykset löytyvät terveyskeskuksen pihalta. 

Infektiovastaanotolle ohjataan ainoastaan puhelinajanvarauksella.  Mikäli henkilöllä on oireita tai hän epäilee saaneensa tartunnan, hänen tulee soittaa terveyskeskuksen päivystysnumeroon p. 02 8501 8301. 

infektiovastaanotto on avoinna:

 • Ma- To klo 8-15
 • Pe klo 8-11
 • Lauantaisin ja sunnuntaisin infektiovastaanotto on suljettu

Terveydenhuollon henkilökunta haastattelee ja arvioi tilanteen puhelimitse sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen soittajalle annetaan toimintaohjeet.

Muina aikoina korona-asioissa tulee olla yhteydessä yhteispäivystykseen p. 02 3138800

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta p. 0295 535535