SKRL lisätiedote 17.3.2020

17.3.2020

17.3.2019 PÄIVITETTY tiedote koronavirukseen liittyen

 

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa maanantaina 16.3. hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Suomen hallituksen linjaukset ovat voimassa 13.4. saakka.

 

Suomen hallituksen linjaus sulkee koulut ja muut oppilaitokset sekä pitkälti kulttuurin ja urheilun tilat, kuten museot, teatterit, kirjastot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat sekä järjestöjen kokoontumistilat. Suomen hallitus suositteleemyös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin. Tämä Suomen hallituksen suositus on siis voimassa 13.4. saakka.

Kaukalopallo- ja Ringetteliiton aiempi ohjeistus on edelleen voimassa koskien kilpailutoimintaa ja tapahtumia. Vallitsevissa olosuhteissa liitto suosittelee edelleen kaukalopallon ja ringeten harjoittelutoiminnan jäädyttämistä 31.5. saakka. Omatoimista harjoittelua ja liikkumista suositellaan. Seurat voivat päättää harjoittelun jatkamisesta oman harkintansa mukaan 13.4. jälkeen elleivät Suomen hallitus ja viranomaiset toisin ohjeista. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeita ja tiedotteita voi seurata osoitteessa www.thl.fi.